BOEKEN


De afgelopen jaren vertaalden we de onderstaande boeken van Kierkegaard, zowel toespraken als pseudonieme werken.De herhaling - Constantin Constantius

Zijn meeste werken schreef Søren Kierkegaard onder pseudoniemen, die elk een bepaalde visie weergeven. Dit boek gaat over een alledaags begrip: herhaling. Heel gewoon, maar tegelijk van verstrekkende betekenis.

(Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam 2017)

>>boek bestellen


Kierkegaard en De herhaling - een leesgids - Andries Visser

Deze leesgids verschijnt bij de nieuwe vertaling van De herhaling. Voor wie De herhaling iets raadselachtigs blijft houden en wie behoefte heeft aan enige verheldering is er deze leesgids. Met behulp van andere teksten van Kierkegaard en zijn pseudoniemen wordt het begrip herhaling nader belicht. Daaronder is ook een ‘kleine bijdrage’ van Constantin Constantius zelf. Deze tekst, die niet eerder in het Nederlands werd vertaald, levert een belangrijke bijdrage tot het verstaan van De herhaling. In deze leesgids zijn ook verklarende noten en een register bij De herhaling opgenomen. (Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam 2017)

>>boek bestellenCombinatie van De Herhaling en Leesgids bij De Herhaling

Speciale prijs voor de beide boeken samen. (Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam 2017)

>>boek bestellen
Leren van de lelie en de vogel (Kierkegaards toespraken deel 7)

Om iets te leren denk je in eerste instantie aan school, aan leraar en leerling, aan iets dat binnen plaatsvindt. Kierkegaard stuurt je naar buiten, naar de bloemen in het veld en de vogels in de lucht. Dat zijn de leraars. (Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2010)

>>boek bestellen
Onbezorgd als de vogel en de lelie (Kierkegaards toespraken deel 9)

Zorgen, wie heeft ze niet? In dit boek schrijft Kierkegaard over heel verschillende zorgen. Wederom kunnen we leren van de vogel en de lelie om minder bezorgd te zijn. Een boek vol ernst, en humor, vlijmscherp. (Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2010)

>>boek bestellen

Vrees en beven (Pseudoniem Johannes de silentio)

Kierkegaard komt tot de conclusie dat zijn tijdgenoten het zicht op wat geloven eigenlijk is, totaal zijn kwijtgeraakt. De stilte en het zwijgen, het niet kunnen spreken, je niet verstaanbaar kunnen maken, spelen in dit boek een grote rol. En Abraham, die bereid is zijn zoon te offeren. (Damon, Budel 2006)

>>boek bestellen

Wat de liefde doet

Ieder mens heeft behoefte aan liefde. In dit boek een rijkdom aan inspirerende en opbouwende gedachten. Liefde is een vermogen én een opdracht. De liefde komt in dit boek zo praktisch aan de orde dat lezen en herlezen een aanrader voor elke liefhebber. ‘Wat de liefde doet, dat is ze, en wat ze is, dat doet ze.’ (Damon, Budel 2007)

>>boek bestellen
De ziekte tot de dood (Pseudoniem Anti-Climacus)


Een boek over de bewuste en onbewuste geest en vertwijfeling. Kierkegaard beschouwt vertwijfeling als volksziekte nummer één. Het is een aandoening waar ieder mens doorheen moet. Het voorbijgaan aan vertwijfeling en het verzuim na te denken over je eigen positie gaan uiteindelijk ten koste van jezelf. (Boom, Amsterdam 2008)

>>boek bestellenOnverdeeld één ding te willen (Kierkegaards toespraken deel 6)


Wie werkelijk het goede wil, wil één ding. En wie werkelijk één ding wil, wil het goede. Hoe leer je onverdeeld te zijn, hoe leer je om je niet te versnipperen? Kierkegaard nodigt de lezer uit om zichzelf te onderzoeken en te bevragen. Wat zijn je motieven? Diep gaat hij in op het menselijke, het ‘al te menselijke’ dat ons daarbij in de weg kan staan. (Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2010)

>>boek bestellenGod zoeken, liefde en dood (Kierkegaards toespraken deel 5)


Toespraken geschreven door drie denkbeeldige gelegenheden: een biecht, een huwelijk en een begrafenis. Van zijn lezer verwacht Kierkegaard: denk je zo’n gelegenheid in, stel je voor dat het jou aangaat. Belangrijke vragen komen aan de orde, bedoeld om te vinden wat een mens opbouwt. (Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2011)

>>boek bestellenVoor die ene, die lezen wil (Kierkegaards toespraken deel 1)


Aanleiding tot de eerste toespraak in dit boekje is nieuwjaarsdag. We wensen elkaar 'het beste', maar wat houdt dat in, iemand het beste wensen? Het thema bij de overige vier toespraken wordt telkens ontleend aan een Bijbeltekst. Dat levert vragen genoeg op. Hoe gaat de liefde om met het kwaad van de ander? Het goede dat een mens ontvangt, waar komt dat vandaan? En wanneer noem je iets 'goed'? Je kunt uiterlijk sterk zijn, maar wat is innerlijke kracht? (Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2013)

>>boek bestellen

 

© 2017 doenenhoren. Alle rechten voorbehouden.